επινήχομαι

ἐπινήχομαι (AM) (Α και δωρ. τ. ἐπινάχομαι)
1. κολυμπώ στην επιφάνεια
2. επιπλέω, βρίσκομαι στην επιφάνεια
3. επαναπαύομαι («ἀθλίοις ἐπινήχεσθαι λογισμοῑς»)
αρχ.
1. ανέρχομαι, ακούγομαι μέσα από το νερό («παιδὸς ἐπενάχετο φωνά», (Θεόκρ.)
2. πλημμυρίζω, κατακλύζω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + νήχομαι «κολυμπώ», παράλλ. τ. τού νέω (III) «κολυμπώ»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπινήχεσθε — ἐπινήχομαι swim upon pres imperat mp 2nd pl ἐπινήχομαι swim upon pres ind mp 2nd pl ἐπινήχομαι swim upon imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινηξόμεθα — ἐπινήχομαι swim upon aor subj mid 1st pl (epic) ἐπινήχομαι swim upon fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινηχομένων — ἐπινήχομαι swim upon pres part mp fem gen pl ἐπινήχομαι swim upon pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινηχόμενον — ἐπινήχομαι swim upon pres part mp masc acc sg ἐπινήχομαι swim upon pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπινήξεται — ἐπινήχομαι swim upon aor subj mid 3rd sg (epic) ἐπινήχομαι swim upon fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπενηχόμεθα — ἐπινήχομαι swim upon imperf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπενήξαντο — ἐπινήχομαι swim upon aor ind mid 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπενήξατο — ἐπινήχομαι swim upon aor ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπενήχετο — ἐπινήχομαι swim upon imperf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπενήχοντο — ἐπινήχομαι swim upon imperf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.